Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe / Estat civil
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Solters 1.092,3 933,8 2.026,1
Casats 1.623,2 1.615,7 3.238,9
Altres 288,5 645,8 934,3
Total 3.004,0 3.195,2 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.