Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Catalunya. 2018
    Valor
De 16 a 24 anys 665,2
De 25 a 34 anys 857,6
De 35 a 44 anys 1.217,8
De 45 a 54 anys 1.161,6
De 55 a 64 anys 920,3
De 65 anys i més 1.376,8
Total 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.