Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Lloc de naixement
Catalunya. 2018
    Valor
Catalunya 3.903,6
Zona est 155,8
Zona nord 123,8
Zona centre 349,5
Zona sud 572,9
Estranger 1.093,6
Total 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.