Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe / Lloc de naixement
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Catalunya 1.943,2 1.960,4 3.903,6
Zona est 78,6 77,1 155,8
Zona nord 54,5 69,2 123,8
Zona centre 162,0 187,5 349,5
Zona sud 253,5 319,5 572,9
Estranger 512,0 581,6 1.093,6
Total 3.004,0 3.195,2 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.