Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe / Nacionalitat
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Espanyola 2.624,8 2.772,2 5.397,0
Estrangera 379,1 423,1 802,2
Total 3.004,0 3.195,2 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.