Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Catalunya. 2019
    Valor
De 16 a 24 anys 691,6
De 25 a 34 anys 869,9
De 35 a 44 anys 1.193,5
De 45 a 54 anys 1.184,4
De 55 a 64 anys 942,9
De 65 anys i més 1.399,9
Total 6.282,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.