Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Lloc de naixement
Catalunya. 2019
    Valor
Catalunya 3.868,4
Zona est 164,3
Zona nord 113,9
Zona centre 351,6
Zona sud 595,7
Estranger 1.188,4
Total 6.282,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.