Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Estat civil
Catalunya. 2019
    Valor
Solters 2.127,9
Casats 3.239,7
Altres 914,6
Total 6.282,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.