Saltar al contingut principal
Població de 16 anys i més
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Analfabets 24,8 54,6 79,3
Estudis primaris incomplets 124,9 194,7 319,6
Estudis primaris complets 398,0 503,7 901,7
Educació secundària 1a. etapa 900,5 763,6 1.664,1
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 380,0 401,7 781,7
Formació professional de grau mitjà 229,6 242,2 471,7
Formació professional de grau superior 342,8 272,7 615,6
Educació superior universitària 603,4 762,0 1.365,4
Total 3.004,0 3.195,2 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.