Saltar al contingut principal
Població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 113,2 92,5 205,7
Educació secundària 1a. etapa 430,8 420,5 851,3
Educació secundària 2a. etapa 374,3 382,2 756,5
Educació superior 790,3 758,5 1.548,8
Total 1.708,5 1.653,6 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles