Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 109,5 89,7 199,2
Educació secundària 1a. etapa 430,7 414,1 844,8
Educació secundària 2a. etapa 370,1 402,3 772,5
Educació superior 800,7 773,9 1.574,7
Total 1.711,1 1.680,1 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles