Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  An. i prim.   Secundària   Superior  
   Total
11 mesos i menys 48,5 399,9 322,7 771,1
D'1 a 3 anys 36,3 223,7 240,6 500,6
3 anys i més 114,4 993,7 1.011,4 2.119,4
Total 199,2 1.617,3 1.574,7 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles