Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Situació professional
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Empresaris amb assalariats 149,9
Empresaris sense assalariats i cooper. 357,1
Ajudes familiars 9,9
Assalariats 2.874,2
Altres 0,0
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles