Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Temps en l'ocupació actual
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
2 mesos i menys 306,0
De 3 a 5 mesos 207,8
De 6 a 11 mesos 257,3
D'1 a 2 anys 278,9
De 2 a 3 anys 221,7
De 3 a 6 anys 460,9
De 6 a 12 anys 596,3
12 anys i més 1.062,3
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles