Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Directors i gerents 173,5
Professionals científics i intel·lectuals 673,0
Tècnics i professionals de suport 391,4
Empleats oficina, comptables i administratius 427,8
Treballadors restauració, personals i venedors 679,8
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 47,1
Artesans, treballadors indústries i construcció 368,9
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 271,7
Ocupacions elementals 357,3
Ocupacions militars 0,6
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles