Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2018
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 141,8 57,4 199,2
Educació secundària 1a. etapa 477,4 367,4 844,8
Educació secundària 2a. etapa 400,1 372,3 772,5
Educació superior 788,2 786,4 1.574,7
Total 1.807,6 1.583,6 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles