Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'anys d'estudi de la població ocupada assalariada
Sexe / Tipus de contracte
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Indefinit 9,5 10,5 9,9
Temporal 9,0 10,2 9,6
Total 9,4 10,4 9,8
Unitats: Anys d'estudi.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles