Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores totals de la pobl. ocupada que ha treballat
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 30,2 27,7 29,0
De 25 anys i més 40,2 34,4 37,5
Total 39,7 34,0 37,0
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles