Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores habituals de la població ocupada
Sexe
Catalunya. 2004
    Valor
Homes 75.988,7
Dones 48.341,6
Total 124.330,4
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles