Saltar al contingut principal
Població ocupada segons la situació un any abans
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 2004
  
Ocupats
  Ocupats que treballaven
 fa un any
  Ocupats que treballaven
 en el mateix sector
Agricultura 75,0 68,0 66,5
Indústria 761,8 708,5 689,9
Construcció 356,8 326,0 314,9
Serveis 1.977,4 1.795,4 1.770,8
Total 3.171,0 2.897,9 2.842,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles