Saltar al contingut principal
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 17 de setembre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
 Cost laboral per treballador i any segons forma de regulació de la relació laboral
 (+) Cost laboral per treballador i any. Total T
 (+) Cost laboral per treballador i any. Indústria i construcció T
 (+) Cost laboral per treballador i any. Serveis T
 Cost laboral per treballador i any segons modificacions en el conveni col·lectiu
 (+) Cost laboral per treballador i any. Total T
 (+) Cost laboral per treballador i any. Indústria i construcció T
 (+) Cost laboral per treballador i any. Serveis T
 Estructura percentual del cost laboral per treballador i any segons forma de regulació de la relació laboral
 (+) Estructura percentual del cost laboral per treballador i any. Total
 (+) Estructura percentual del cost laboral per treballador i any. Indústria i construcció
 (+) Estructura percentual del cost laboral per treballador i any. Serveis
 Estructura percentual del cost laboral per treballador i any segons modificacions en el conveni col·lectiu
 (+) Estructura percentual del cost laboral per treballador i any. Total
 (+) Estructura percentual del cost laboral per treballador i any. Indústria i construcció
 (+) Estructura percentual del cost laboral per treballador i any. Serveis
 Proporció de centres de treball o treballadors segons forma de regulació de la relació laboral
 (+) Centres de treball T
 (+) Treballadors T
 Proporció de centres de treball o treballadors segons modificacions en el conveni col·lectiu
 (+) Centres de treball T
 (+) Treballadors T
Darrer període: 2018. Actualització: 2 d'agost del 2019.