Saltar al contingut principal
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
 Cost salarial per treballador i mes (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 (+) Cost salarial per treballador i mes. Total T
 (+) Cost salarial per treballador i mes. Indústria T
 (+) Cost salarial per treballador i mes. Construcció T
 (+) Cost salarial per treballador i mes. Serveis T
 Cost salarial per hora efectiva (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 (+) Cost salarial per hora efectiva. Total T
 (+) Cost salarial per hora efectiva. Indústria T
 (+) Cost salarial per hora efectiva. Construcció T
 (+) Cost salarial per hora efectiva. Serveis T
 Cost salarial per treballador i mes (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Cost salarial per treballador i mes. Total T
 (+) Cost salarial per treballador i mes. Indústria T
 (+) Cost salarial per treballador i mes. Construcció T
 (+) Cost salarial per treballador i mes. Serveis T
 Cost salarial per hora efectiva (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Cost salarial per hora efectiva. Total T
 (+) Cost salarial per hora efectiva. Indústria T
 (+) Cost salarial per hora efectiva. Construcció T
 (+) Cost salarial per hora efectiva. Serveis T
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 17 de desembre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2018. Actualització: 2 d'agost del 2019.