Enquesta trimestral de cost laboral M

Cost laboral per treballador i mes. Serveis
Components del cost laboral / Grandària de les unitats
Catalunya. 3r trimestre del 2018
  D'1 a 49
 treballadors
  De 50 a 199
 treballadors
  De 200 i més
 treballadors
 
 Total
Cost salarial    
     Cost salarial ordinari1.505,611.792,801.947,521.718,02
     Altres costos salarials89,69178,51118,97117,50
     Total1.595,301.971,312.066,491.835,52
Altres costos    
     Cost per percepcions no salarials47,9267,4451,5053,02
     Cost per cotitzacions obligatòries524,43652,15684,49606,03
     Total572,35719,59736,00659,05
Subvencions i bonificacions de la Seguretat Social9,4415,7413,5112,11
Cost laboral total2.158,202.675,162.788,972.482,46
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 3r trimestre del 2018.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
 Cost laboral per treballador i mes (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Total T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Indústria T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Construcció T
 Cost laboral per treballador i mes. Serveis T
 Components del cost laboral T
 Grandària de les unitats T
 (+) Grandària de les unitats T
 Cost laboral per hora efectiva (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Total T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Indústria T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Construcció T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Serveis T
 Cost laboral per treballador i mes (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Total T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Indústria T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Construcció T
 (+) Cost laboral per treballador i mes. Serveis T
 Cost laboral per hora efectiva (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Total T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Indústria T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Construcció T
 (+) Cost laboral per hora efectiva. Serveis T
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 3r trimestre del 2018. Actualització: 18 de desembre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2017. Actualització: 3 d'agost del 2018.

Sou aquí: