Enquesta trimestral de cost laboral M

Temps de treball per treballador i mes. Construcció
Tipus de jornada
Catalunya. 2n. trimestre del 2018
 Completa  Parcial    Total
Hores pactades170,6391,17162,06
Hores pagades170,8891,17162,28
Hores efectives156,8986,94149,35
Hores no treballades   
     Per vacances i festes8,393,987,92
     Per incapacitat temporal (IT)5,270,164,72
     Total14,334,2313,24
Hores extraordinàries0,58:0,52
Unitats: Hores.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
: Valor no disponible.

Darrer període: 2n. trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 3.3.2
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
 Temps de treball per treballador i mes (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008)
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Total T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Indústria T
 Temps de treball per treballador i mes. Construcció T
 Tipus de jornada T
 Grandària de les unitats T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Serveis T
 Temps de treball per treballador i mes (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008)
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Total T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Indústria T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Construcció T
 (+) Temps de treball per treballador i mes. Serveis T
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 2n. trimestre del 2018. Actualització: 18 de setembre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2017. Actualització: 3 d'agost del 2018.

Sou aquí: