Enquesta trimestral de cost laboral M

Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-2009)
Branques d'activitat
Catalunya. 3r trimestre del 2018
    Valor
Indústries extractives, energia, aigua i residus10,06
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques9,16
Química i cautxú15,74
Metal·lúrgia6,61
Maquinària, material elèctric i de transport13,27
Construcció6,85
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes11,39
Comerç detall9,60
Transport i emmagatzematge16,71
Hostaleria7,06
Informació i comunicacions24,40
Activitats financeres i assegurances35,71
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques23,10
Activitats administratives i serveis auxiliars7,40
Administració pública21,85
Educació9,13
Sanitat i serveis socials10,82
Activitats culturals i esportives, i altres serveis9,09
Total12,24
Unitats: Euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Darrer període: 3r trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 4.2
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
 Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 Sector d'activitat T
 Branques d'activitat T
 (+) Cost indemnització per treballador acomiadat (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 (+) Cost per hora extraordinària (CCAE-2009. A partir del 1r. trimestre del 2008) T
 (+) Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
 (+) Cost indemnització per treballador acomiadat (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
 (+) Cost per hora extraordinària (CCAE-93. Fins al 4t. trimestre del 2008) T
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 3r trimestre del 2018. Actualització: 18 de desembre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2017. Actualització: 3 d'agost del 2018.

Sou aquí: