Saltar al contingut principal
Apartats

1.Cost laboral
2. Cost salarial
3. Temps de treball
4. Altres resultats
5. Vacants


1. Cost laboral
1.1.1Cost laboral per treballador i mes
Per sectors d'activitat i components del cost laboral
1.1.2Cost laboral per treballador i mes
Per branques d'activitat i components del cost laboral
1.1.3Cost laboral per treballador i mes
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
1.1.3.1Cost laboral per treballador i mes. Indústria
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
1.1.3.2Cost laboral per treballador i mes. Construcció
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
1.1.3.3Cost laboral per treballador i mes. Serveis
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
1.2.1Cost laboral per hora efectiva
Per sectors d'activitat i components del cost laboral
1.2.2Cost laboral per hora efectiva
Per branques d'activitat i components del cost laboral
1.2.3Cost laboral per hora efectiva
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
1.2.3.1Cost laboral per hora efectiva. Indústria
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
1.2.3.2Cost laboral per hora efectiva. Construcció
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
1.2.3.3Cost laboral per hora efectiva. Serveis
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
amunt
2. Cost salarial
2.1.1Cost salarial per treballador i mes
Per tipus de jornada i components del cost salarial
2.1.1.1Cost salarial per treballador i mes. Indústria
Per tipus de jornada i components del cost salarial
2.1.1.2Cost salarial per treballador i mes. Construcció
Per tipus de jornada i components del cost salarial
2.1.1.3Cost salarial per treballador i mes. Serveis
Per tipus de jornada i components del cost salarial
2.1.2Cost salarial per treballador i mes
Per components del cost salarial i branques d'activitat
2.1.3Cost salarial per treballador i mes
Per grandària de les unitats i components del cost salarial
2.1.3.1Cost salarial per treballador i mes. Indústria
Per grandària de les unitats i components del cost salarial
2.1.3.2Cost salarial per treballador i mes. Construcció
Per grandària de les unitats i components del cost salarial
2.1.3.3Cost salarial per treballador i mes. Serveis
Per grandària de les unitats i components del cost salarial
2.2.1Cost salarial per hora efectiva
Per tipus de jornada i components del cost salarial
2.2.1.1Cost salarial per hora efectiva. Indústria
Per tipus de jornada i components del cost salarial
2.2.1.2Cost salarial per hora efectiva. Construcció
Per tipus de jornada i components del cost salarial
2.2.1.3Cost salarial per hora efectiva. Serveis
Per tipus de jornada i components del cost salarial
2.2.2Cost salarial per hora efectiva
Per components del cost salarial i branques d'activitat
2.2.3Cost salarial per hora efectiva
Per components del cost salarial i grandària de les unitats
2.2.3.1Cost salarial per hora efectiva. Indústria
Per components del cost salarial i grandària de les unitats
2.2.3.2Cost salarial per hora efectiva. Construcció
Per components del cost salarial i grandària de les unitats
2.2.3.3Cost salarial per hora efectiva. Serveis
Per components del cost salarial i grandària de les unitats
amunt
3. Temps de treball
3.1Temps de treball per treballador i mes
Per sectors d'activitat
3.2Temps de treball per treballador i mes
Per branques d'activitat
3.3Temps de treball per treballador i mes
Per tipus de jornada
3.3.1Temps de treball per treballador i mes. Indústria
Per tipus de jornada
3.3.2Temps de treball per treballador i mes. Construcció
Per tipus de jornada
3.3.3Temps de treball per treballador i mes. Serveis
Per tipus de jornada
3.4Temps de treball per treballador i mes
Per grandària de les unitats
3.4.1Temps de treball per treballador i mes. Indústria
Per grandària de les unitats
3.4.2Temps de treball per treballador i mes. Construcció
Per grandària de les unitats
3.4.3Temps de treball per treballador i mes. Serveis
Per grandària de les unitats
amunt
4. Altres resultats
4.1Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-2009)
Per sectors d'activitat
4.2Percepcions per dia d'incapacitat temporal (IT) (CCAE-2009)
Per branques d'activitat
4.3Cost indemnització per treballador acomiadat (CCAE-2009)
Per sectors d'activitat
4.4Cost per hora extraordinària (CCAE-2009)
Per sectors d'activitat
4.5Cost per hora extraordinària (CCAE-2009)
Per branques d'activitat
amunt
5. Vacants
5.1Nombre de vacants
Per sector d'activitat
5.2Nombre de vacants
Per grandària de les unitats
5.3Motiu pel qual no hi ha vacants
Per sector d'activitat
5.4Motiu pel qual no hi ha vacants
Per grandària de les unitats
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
 Cost laboral
 Cost salarial
 Temps de treball
 Vacants
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 17 de desembre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2018. Actualització: 2 d'agost del 2019.