Saltar al contingut principal
Apartats

1.Cost laboral per treballador i any
2. Estructura percentual del cost laboral per treballador i any
3. Dietes i despeses de viatge per treballador i any
4. Regulació de la relació laboral. Cost laboral per treballador i any
5. Regulació de la relació laboral. Estructura del cost laboral per treballador i any
6. Regulació de la relació laboral. Centres de treball i treballadors segons forma de regulació de la relació laboral
7. Regulació de la relació laboral. Centres de treball i treballadors segons modificacions en el conveni col·lectiu


1. Cost laboral per treballador i any
1.1Cost laboral per treballador i any
Per sectors d'activitat i components del cost laboral
1.2Cost laboral per treballador i any
Per branques d'activitat i components del cost laboral
1.3Cost laboral per treballador i any
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
1.3.1Cost laboral per treballador i any. Indústria
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
1.3.2Cost laboral per treballador i any. Construcció
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
1.3.3Cost laboral per treballador i any. Serveis
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
amunt
2. Estructura percentual del cost laboral per treballador i any
2.1Estructura percentual del cost laboral per treballador i any
Per sectors d'activitat i components del cost laboral
2.2Estructura percentual del cost laboral per treballador i any
Per branques d'activitat i components del cost laboral
2.3Estructura percentual del cost laboral per treballador i any
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
2.3.1Estructura percentual del cost laboral per treballador i any. Indústria
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
2.3.2Estructura percentual del cost laboral per treballador i any. Construcció
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
2.3.3Estructura percentual del cost laboral per treballador i any. Serveis
Per grandària de les unitats i components del cost laboral
amunt
3. Dietes i despeses de viatge per treballador i any
3.1Dietes i despeses de viatge per treballador i any
Per grandària de les unitats i sectors d'activitat
3.2Dietes i despeses de viatge per treballador i any
Per branques d'activitat
amunt
4. Regulació de la relació laboral. Cost laboral per treballador i any
4.1.1Cost laboral per treballador i any segons forma de regulació de la relació laboral. Total
Per components del cost
4.1.2Cost laboral per treballador i any segons forma de regulació de la relació laboral. Indústria i construcció
Per components del cost
4.1.3Cost laboral per treballador i any segons forma de regulació de la relació laboral. Serveis
Per components del cost
4.2.1Cost laboral per treballador i any  segons modificacions en el conveni col·lectiu
Per components del cost
4.2.2Cost laboral per treballador i any  segons modificacions en el conveni col·lectiu. Industria i construcció
Per components del cost
4.2.3Cost laboral per treballador i any  segons modificacions en el conveni col·lectiu. Serveis
Per components del cost
amunt
5. Regulació de la relació laboral. Estructura del cost laboral per treballador i any
5.1.1Estructura percentual del cost laboral per treballador i any segons forma de regulació de la relació laboral.
Per components del cost
5.1.2Estructura percentual del cost laboral per treballador i any segons forma de regulació de la relació laboral. Indústria i construcció
Per components del cost
5.1.3Estructura percentual del cost laboral per treballador i any segons forma de regulació de la relació laboral. Serveis
Per components del cost
5.2.1Estructura percentual del cost laboral per treballador i any  segons modificacions en el conveni col·lectiu
Per components del cost
5.2.2Estructura percentual del cost laboral per treballador i any  segons modificacions en el conveni col·lectiu. Industria i construcció
Per components del cost
5.2.3Estructura percentual del cost laboral per treballador i any  segons modificacions en el conveni col·lectiu. Serveis
Per components del cost
amunt
6. Regulació de la relació laboral. Centres de treball i treballadors segons forma de regulació de la relació laboral
6.1.1Proporció de centres de treball segons forma de regulació de la relació laboral
Per sector d'activitat
6.1.2Proporció de centres de treball segons forma de regulació de la relació laboral
Per grandària de les unitats
6.2.1Proporció de treballadors segons forma de regulació de la relació laboral
Per sector d'activitat
6.2.2Proporció de treballadors segons forma de regulació de la relació laboral
Per grandària de les unitats
amunt
7. Regulació de la relació laboral. Centres de treball i treballadors segons modificacions en el conveni col·lectiu
7.1.1Proporció de centres de treball  segons modificacions en el conveni col·lectiu
Per sector d'activitat
7.1.2Proporció de centres de treball  segons modificacions en el conveni col·lectiu
Per grandària de les unitats
7.2.1Proporció de treballadors  segons modificacions en el conveni col·lectiu
Per sector d'activitat
7.2.2Proporció de treballadors  segons modificacions en el conveni col·lectiu
Per grandària de les unitats
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Enquesta trimestral de cost laboral
tema Cost laboral
tema Cost salarial
tema Temps de treball
tema Altres resultats
tema Vacants
Codi de l'índex (ex. 1.1.1)
Sectors específics
tema Turisme
tema Cultura
tema TIC
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 17 de desembre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1)
Enquesta anual de cost laboral
tema Cost laboral
tema Dietes i despeses de viatge per treballador
tema Regulació de les relacions laborals
Darrer període: 2018. Actualització: 2 d'agost del 2019.