Skip to main content

Aquest grup comprèn:

  • El conreu de plantes perennes, és a dir, plantes que duren més de dos períodes de creixement, perquè s'assequen després de cada estació o bé perquè creixen contínuament.
  • El conreu de plantes perennes a efectes de producció de llavors.

Short tag proposal

Conreus perennes

Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
012 Cultivos perennes
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
012 Growing of perennial crops