Skip to main content

332 — Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials

  Short tag proposal

  Fabricació d'instruments de mesura i control

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  06 Instruments de precisió

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  43 Instruments de medicina, de precisió i d'òptica