Skip to main content

29410 — Fabricació de màquines eina elèctriques portàtils

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'eines manuals pneumàtiques o amb motor.
  • La fabricació de components de motoserres, components d'eines pneumàtiques i components d'eines manuals, amb motor no elèctric.
  • La fabricació de components d'eines portàtils, amb motor elèctric.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.