Skip to main content

33 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria