Skip to main content

2*89 — Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió

    Short tag proposal

    Altres professionals dels serveis

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    74 Altres activitats empresarials 37