Skip to main content

2*899 — Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió

    Short tag proposal

    Altres professionals dels serveis

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description Partitions
    748 Activitats empresarials diverses 27