Skip to main content

2426 — Professionals de la protecció ambiental

  Els professionals de la protecció ambiental estudien i avaluen els efectes de l'activitat humana sobre el medi ambient, com ara la contaminació atmosfèrica, aquàtica i acústica, la contaminació del sòl, el canvi climàtic, els residus tòxics i l'exhauriment i la degradació dels recursos naturals. Elaboren plans i busquen solucions per a la protecció, conservació, recuperació, minimització i prevenció de danys en el medi ambient.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme investigacions, realitzar proves, recollir mostres, realitzar anàlisis sobre el terreny i al laboratori per tal d'identificar fonts de problemes mediambientals i recomanar formes de prevenir, controlar i contrarestar l'impacte d'aquests problemes.
  • Avaluar el probable impacte mediambiental d'activitats, projectes i iniciatives potencials o proposats i recomanar si s'ha de seguir endavant amb ells.
  • Desenvolupar i coordinar la implantació de sistemes de gestió mediambiental que permetin a les organitzacions d'identificar, vigilar i controlar l'impacte mediambiental de les seves activitats, productes i serveis.
  • Realitzar auditories per tal d'avaluar l'impacte mediambiental d'activitats, processos, residus, sorolls i substàncies.
  • Avaluar el compliment per part de les organitzacions de les disposicions i directrius públiques i internes en matèria de medi ambient, tot identificant infraccions i determinant l'acció correctiva requerida.
  • Prestar assessorament tècnic i serveis de suport a les organitzacions sobre la millor forma d'abordar els problemes mediambientals per tal de reduir el dany mediambiental i minimitzar les pèrdues econòmiques.
  • Elaborar plans de conservació.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ambientòlegs
  • Analistes de la contaminació atmosfèrica
  • Analistes de la qualitat de l'aigua
  • Auditors mediambientals
  • Científics de conservació
  • Científics mediambientals
  • Consellers mediambientals
  • Consultors mediambientals
  • Funcionaris de serveis de conservació
  • Investigadors mediambientals

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers ambientals (vegeu 2437)
  • Tècnics en salut ambiental (vegeu 3326)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professionals protecció ambiental

  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2426 Profesionales de la protección ambiental
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  2133 Environmental protection professionals