Skip to main content

2711 — Professionals de les ciències biològiques i similars

  Els professionals de les ciències biològiques de nivell mitjà i similars, d'acord amb les funcions de la seva competència i en col·laboració amb el biòleg o per ells mateixos, duen a terme treballs de recerca com ara la preparació i la vigilància d'experiments, i altres tasques de les ciències biològiques.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Exercir les funcions pròpies de la seva competència en treballs tècnics de recerca biològica, com ara la preparació i vigilància d'experiments, anàlisis bioquímiques i altres tasques en el camp de les ciències biològiques.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professional de les ciències biològiques de nivell mitjà

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Biòleg (2111)
  • Tècnic en biologia (3111)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Prof. ciències biològiques i sim. , 1r cicle

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  05320 Tècnic en biologia 2
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2211 Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars