Skip to main content

1123 — Directors de departaments de producció d'empreses de construcció

  Els directors de departaments de producció d'empreses de construcció planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats d'una empresa sota el comandament de la direcció general (si n'hi ha) i mitjançant la consulta amb els directors d'altres departaments o serveis.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar les activitats relatives a la construcció d'edificis i a les obres públiques.
  • Assegurar la utilització racional dels recursos i el compliment de les normes quantitatives de producció.
  • Planificar i dirigir el treball diari i controlar les despeses.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Vigilar el compliment de les normes de seguretat en el treball i en els procediments connexos.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.
  • Representar el departament en les seves relacions de treball amb altres departaments de l'empresa o amb tercers.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de producció d'empreses de construcció i obres públiques

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses de construcció i obres públiques amb menys de deu assalariats (1403)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors dpt. producció empresa construcció

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  21220 Director de producció (llevat de la producció agrària) 18
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  1316 Directors d'empreses de construcció 3