Skip to main content

1705 — Gerents d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses sense assalariats

  Els gerents d'empreses intermediàries i de serveis a altres empreses sense assalariats planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de l'empresa.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir la política de l'empresa.
  • Elaborar els pressupostos.
  • Negociar amb els proveïdors, els clients i altres organitzacions.
  • Efectuar contractes amb altres empreses o amb treballadors autònoms per exercir les tasques pròpies de l'empresa.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses de serveis a altres empreses sense assalariats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses de serveis a altres empreses (1127)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Gerents empresa intermediària sense assalariats

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  21220 Director de producció (llevat de la producció agrària) 18