Skip to main content

202 — Matemàtics, actuaris, estadístics i similars

  Descendants
  Code Description
  2021 Matemàtics i actuaris
  2022 Estadístics

  Short tag proposal

  Matemàtics, actuaris, estadístics i sim.

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  081 Estadístics 1
  082 Matemàtics 1
  083 Actuaris 1
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  212 Matemàtics, estadístics i similars
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  241 Físics, químics, matemàtics i similars 4