Skip to main content

4400 — Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats

  Els auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats anteriorment duen a terme tasques pròpies dels auxiliars administratius, incloent-hi a més les tasques d'atenció al públic, encara que aquestes no siguin les més importants.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Atendre el públic en els aclariments pertinents.
  • Rebre trucades telefòniques i respondre la informació sol·licitada.
  • Rebre i despatxar correspondència.
  • Verificar les sol·licituds de reunions i col·laborar en la seva organització.
  • Organitzar i supervisar els sistemes d'arxiu.
  • Fotocopiar diversos tipus de documents.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliar administratiu amb tasques d'atenció al públic no classificat en altres apartats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Empleat de finestreta de correus (4602)
  • Telefonista (4523)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Aux. administratius amb atenció públic ncaa