Skip to main content

5150 — Majordoms, ecònoms i similars

  Els majordoms, ecònoms i similars organitzen, supervisen i presten serveis de majordomia o economat a hotels, clubs, escoles, col·legis o altres institucions amb règim d'internat i altres establiments similars, com també a domicilis particulars.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Contractar, formar, acomiadar, organitzar i supervisar el personal domèstic.
  • Comprar o controlar les compres, l'emmagatzematge i la distribució de subministraments i provisions.
  • Vetllar pel benestar general de les persones en les institucions on resideixen.
  • Vigilar la conservació del mobiliari i l'edifici.
  • Pot col·laborar en les tasques pròpies del personal a les seves ordres.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ecònom d'hoteleria
  • Governant d'hoteleria
  • Majordom d'hoteleria
  • Majordom de servei domèstic

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Cap de cuina (5030)
  • Majordom de vaixell (5141)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Majordoms, ecònoms i sim.

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  5121 Majordoms i similars