Skip to main content

6314 — Caçadors per compte propi

  Els caçadors per compte propi capturen i sacrifiquen mamífers, aus o rèptils salvatges per a la venda o l'expedició regular d'aquests animals, o de la carn, la pell, les plomes i altres productes, a compradors majoristes, a organismes de comercialització o a mercats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Col·locar ceps o trampes per capturar mamífers, aus o rèptils salvatges.
  • Sacrificar els mamífers, les aus o els rèptils, capturats o en llibertat, amb armes de foc o d'altres tipus.
  • Escorxar i preparar els animals morts per obtenir els productes que s'han de vendre o expedir.
  • Expedir o vendre els mamífers, aus o rèptils capturats.
  • Reparar i mantenir el material en bon estat.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Caçador per compte propi

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament de producció i operacions de caça (1121)
  • Director general d'empreses de caça (1110)
  • Gerent d'explotacions de caça (1401, 1701)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Caçadors compte propi

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  6154 Caçadors i paranyers
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  6430 Treballadors qualificats en activitats cinegètiques 4