Skip to main content

714 — Altres treballadors d'obres estructurals de la construcció

    Short tag proposal

    Altres treb. obres estructurals construcció

    Correspondence with CNO-79 (ca)
    Code Description Partitions
    959 Treballadors de la construcció ncaa 6