Skip to main content

806 — Caps d'equip d'instal·lacions de producció d'energia i similars

    Short tag proposal

    Caps equip instal·lacions de producció energia

    Correspondence with CCO-2011 (ca)
    Code Description Partitions
    313 Tècnics en control de processos 9