Skip to main content

8413 — Muntadors d'equips electrònics

  Els muntadors d'equips electrònics duen a terme el muntatge de components d'equips electrònics o parts electròniques d'equips, d'acord amb les normes i les prescripcions estrictes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme el muntatge de components d'equips electrònics o parts electròniques d'equips d'instruments de precisió.
  • Dur a terme el muntatge de components d'aparells electrònics ja siguin de mida normal, com ara televisors o microaparells electrònics.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Muntador d'aparells electrònics
  • Muntador d'equips electrònics

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Muntadors equips electrònics

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  8283 Muntadors d'equips electrònics
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  8202 Engalzadors d'equips elèctrics i electrònics 2