Skip to main content

8542 — Operadors de grues, camions muntacàrregues i maquinària similar de moviment de materials

  Els operadors de grues, camions muntacàrregues i maquinària similar de moviment de materials accionen i vigilen grues i altres instal·lacions d'elevació.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Conduir i vigilar grues mòbils o fixes de braç mòbil o forca fixa.
  • Conduir i vigilar instal·lacions d'elevació de materials i personal a les obres de construcció o a les mines.
  • Accionar i vigilar teleesquís i instal·lacions semblants.
  • Accionar i vigilar la maquinària de remolcar o arrossegar mitjançant cables, barques o barcasses amb passatgers, vehicles i mercaderies durant trajectes breus.
  • Accionar i vigilar la maquinària que obre i tanca els ponts llevadissos o giratoris per tal de permetre la circulació fluvial i per carretera.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Conductor operador de funicular
  • Conductor operador de gàbia d'extracció de mines
  • Conductor operador de grua camió
  • Operador de grua fixa
  • Operador de grua mòbil
  • Operador de grua pòrtic
  • Operador de grua torre
  • Operador de muntacàrregues de construcció
  • Operador de pont llevadís

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors grues i camions muntacàrregues