Skip to main content

59990 — Resta de personal de serveis diversos ncaa

    S'hi inclouen les persones que no són classificades en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara les que transporten els equipatges dels clients en els hotels i compleixen els encàrrecs que els fan; les que ballen amb la seva parella a canvi d'una remuneració establerta; les que col·loquen anuncis de publicitat i altres rètols en les parets o taulers d'anuncis; les que destrueixen els insectes; les que fan funcionar cavallets i altres atraccions en les fires, i les que recullen i alimenten gossos extraviats o perduts i altres animals i en tenen cura.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.