Skip to main content

253 — Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, no classificats en altres apartats

  Short tag proposal

  Altres prof. administració pública, 2n i 3r cicle

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  247 Professionals de l'administració pública
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  262 Especialistes en organització i administració 4