Skip to main content

4105 — Correctors d'impremta i similars

  Els correctors d'impremta i similars verifiquen i corregeixen proves o exerceixen altres tasques administratives semblants.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Verificar i corregir proves d'impremta.
  • Preparar els originals per a la impremta, acarar les proves d'impremta i el material connex amb els originals i corregir o assenyalar els errors amb signes convencionals.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Corrector de proves d'impremta

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Correctors impremta i sim.

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  39920 Corrector de proves d'impremta 1
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  4222 Codificadors i correctors d'impremta 2