Skip to main content

321 — Taquígrafs, mecanògrafs i operadors de tèlex

    Les persones compreses en aquest grup primari reprodueixen textos orals o escrits en taquigrafia i mecanografia. Prenen un text en taquigrafia i el reprodueixen a màquina; executen certes feines d'oficina, s'encarreguen de la correspondència, manegen teletips i màquines teleimpressores per a transmetre i rebre missatges, i acompleixen altres tasques similars.