Skip to main content

629 — Altres treballadors agrícoles, ramaders i similars ncaa

    Les persones compreses en aquest grup primari duen a terme feines pròpies del conreu del camp i de la cria d'animals no classificats en els grups primaris anteriors d'aquest subgrup. Acompleixen diverses feines de la col·locació i la cura de ruscs i de la recollida de la mel; crien i tenen cura de cucs de seda i altres animals; resinen arbres i en recullen la saba; reguen terres de conreu i tenen cura de terrenys esportius i de lleure.